top of page
  • Pauli Valo

AO:n paperit osa 2: palkat ja palkkiot

Tämä on jatkoa edelliseen osaan, jossa käsittelin Ammatilliset opettajat ry:n reissukuluja. Sen voi käydä lukemassa täältä: https://www.opettajienvta.info/…/ao-n-paperit-osa-1….


Ammatilliset opettajat (AO) on omalle johdolleen erittäin avokätinen yhdistys. Siinä missä paikallistason ay-toimijat korvaavat yhdistysaktiiveille lähinnä kokouspullat, AO maksaa luottamustehtävien hoidosta kuukausipalkkaa! Tämä on poikkeuksellinen järjestely etenkin, kun se ylettyy aina rahastonhoitajan pestiin asti.


On tärkeää huomata, että kuukausipalkat tulevat siis sivutoimisista tehtävistä ja näitä tehtäviä voi olla samalla ihmisellä opettajien edunvalvonnassa useita. Esimerkiksi AO:n puheenjohtaja vaikuttaa oman päivätyönsä ja AO:n lisäksi OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksessä, OAJ:n hallituksessa sekä OAJ:n kyljessä olevassa Okka-säätiössä. Tämä kaikki näkyy hänellä toistuvina yli 100 000 euron vuosituloina.


Aiemmin opesomessa liikkui tieto AO:n puheenjohtajan 3000 euron kuukausipalkasta. Tämä rahamäärä oli viime vuoden vuosikokoukselle tehty ehdotus, jonka vastuulliset jäsenet torppasivat ja palkka jäi vain 2500 euroon kuukaudessa. Nyt AO:n johto keksi uuden tavan nostaa omia palkkojaan: palkat sidottiin indeksikorotusten piiriin!


Tämä on erittäin poikkeuksellinen järjestely, sillä ani harva yhdistys maksaa ensinnäkään kuukausipalkkaa johdolleen. Vielä harvempi yhdistys korottaa palkkoja ja palkkioita indeksikorotuksilla, sillä indeksikorotukset koskevat useimmiten eläkkeitä, etuuksia ja vaikkapa vuokria, kun taas palkkoihin sovelletaan yleiskorotuksia. Googlaamalla en löytänyt mitään tietoa yhdistysten maksamista palkoista ja niihin tehtävistä indeksikorotuksista. Ylipäänsä yhdistysmaailmassa korotuksia tehdään erittäin harvoin, sillä yhdistystoiminnan ei katsota olevan tapa tienata.


AO:n johdolle indeksikorotusjärjestelmä tietenkin sopii, sillä nyt palkat nousevat automaattisesti eikä niistä tarvitse tulevissa vuosikokouksissa päättää.


Tämän verran AO:n johto jatkossa tienaa:


Puheenjohtaja 2558,25 €/kk

Varapuheenjohtajat 2 hlöä 1739,61 €/kk

Sihteeri 1637,28 €/kk

Rahastonhoitaja 1330,29 €/kk

Palkkiona luennoista ja erityistehtävistä (tuntipalkkio) 51,17 €/h

Palkkioita korotetaan valtioneuvoston vahvistaman palkkaindeksin mukaisesti vuosittain.


Nämä ovat erittäin kovia rahamääriä, kun ottaa huomioon, että kukaan näistä ihmisistä ei ole esillä julkisesti eivätkä heidän nimensä sano suurimmalle osalle jäsenistä yhtään mitään.


Pelkästään puheenjohtajalle maksetaan tässä mallissa reilut 30 000 euroa vuodessa! Kaikkinensa AO:n muutama toimija saa jäseniltä rahaa reilut 107 000 euroa vuodessa. Missään kohtaa AO:n taloustietoja tai toimintakertomusta ei kerrota, mitä tällä rahalla saadaan ja millaisia vastuita tähän sisältyy. Ainoa tieto on, että palkka nousee indeksin mukaisesti. Verotiedoista lisäksi näkyy, että sivutoimisetkin pestit voivat olla tuottoisia.


Jokainen opettaja voi miettiä, ovatko nämä AO:n johdon sivutoimiset korvaukset millään tavalla suhteessa esillä olemiseen ja tehtyyn vaikuttamistyöhön? AO oli esillä myös erään valtuutetun asiattoman kohtelun takia vähän aikaa sitten. Yksikään kuukausipalkkalainen ei ole tehnyt elettäkään valtuutetun kohtelun selvittämiseksi tai pahoittelemiseksi. Aikaa siihen olisi ollut. Rahaa on maksettu vastuunkannosta, mutta sitä ei ole näkynyt.


AO:n puheenjohtaja on yksi useista yli 100 000 euroa vuodessa tienaavista OAJ:n valtakunnallisten yhdistysten pampuista. Onko meillä mitään tarvetta järjestelmälle, joka rikastuttaa meidän rahoillamme vain harvoja? Etenkin kun vastuunkannon hetkellä porukasta näkyy vain perävalot.


AO:n toiminta näkyy erittäin vähän tavallisen jäsenen arjessa, sillä AO on yhdistysten yhdistys. Silti jäsenten ja kokousedustajien tulisi kyetä valvomaan AO:n toimintaa, ettei rahaa sullottaisi holtittomasti taskuihin. Kokouksissa on paikalla se porukka, joka hyötyy itse toiminnasta. Jos joku yrittää vaatia avoimuutta tai kohtuutta, hän kokee konkreettisesti sen, että turvallinen tila on täysi vitsi AO:n toiminnassa.


248 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page