top of page

Vuosityöaika (VTA) 

- lyhyt oppimäärä

Vuosityöaika, lyhyesti vta, on 1500 työtunnin (tai peruskouluissa 1520 h - arkipyhät)

vuosittainen työkokonaisuus, joka pitää sisällään kaiken tehtävän työn.

 

Työntekijän työaika jakautuu pääsääntöisesti kahteen eri työaikalajiin (harvoissa tapauksissa kolmeen).

 

Nämä työaikalajit ovat:

 • – Sidottu työaika max 75%

 • – Sitomaton työaika (yksityisellä puolella nimellä vastuutyöaika) min 25%

 • (– Säätelemätön työaika 0-100% )


Sidottua työaikaa (laskennallisesti n. 6h / päivä) ovat esimerkiksi:

 • Opetus ja ohjaus

 • Kokoukset & palaverit

 • Työssäoppimiskäynnit

 • Muut tehtävät, joissa pitää olla tiettyyn aikaan työnantajan osoittamassa paikassa tai tehtävien pitää toteutua tiettyyn aikaan

  • deadline ei tee tehtävästä sidottua, mutta esim. etäkokous klo 15-17 on sidottua työtä


Sitomatonta työaikaa (laskennallisesti n. 2h / päivä ) on esimerkiksi:

 • Kokeiden tarkastaminen

 • Tuntien valmistelu

 • Materiaalin tekeminen & päivittäminen

 • Tuntikirjanpidon täyttäminen

 • Oman osaamisen ammatillinen ylläpito

 • Wilma-viestit

 

Säätelemätöntä työaikaa ovat erilaiset vastuutehtävät, projektit ja hankkeet, joiden osuuksien jakautumisesta ei voida alussa sanoa mitään. Näitä ei läheskään kaikilla ole.

Päivittäistä tai viikottaista työaikaa ei varsinaisesti seurata, eikä työntekijän odoteta tekevän tismalleen joka päivä tismalleen 8 h työtä; työaika voi jakautua epätasaisesti eri päiville, mutta loppusumman on oltava 1500 h / vuosi. Laskennallisesti kuitenkin päädytään kahdeksan tunnin työpäiviin. Työntekijän on hyvä itse seurata käyttämäänsä aikaa, sillä työnantaja viime kädessä määrittää, mitä tehdään sitten, jos resurssi on käytetty loppuun. Sopimuksessa määritetään, että työnantajan on tarkastettava työaikamerkinnät "säännöllisesti" ja ohjeistettava työntekijää, mikäli resurssi näyttää ylittyvän tai alittuvan. Mikään ei takaa, että työnantaja ostaa työntekijältä lisää työtä, eli myöntää lisää työaikaa ja palkkaa. Kuitenkin virkaan kuuluvat velvoitteet on tehtävä, oli työaikaa jäljellä tai ei. Siksi oman työajan seuranta on todella tärkeää – jottei ajautuisi tilanteeseen, jossa tekee työtä ilmaiseksi. Tämä on tietenkin tärkeää myös opetusvelvollisuusjärjestelmässä (opv) opetettaessa.

Lisää työaikaa ja palkkaa saa työnantajalta ainoastaan siinä tapauksessa, että työnantaja on hyväksynyt ylimääräiset työtunnit ja on määrittänyt työntekijälle ylimääräistä työtä, esimerkiksi 50 h.

 

Työnantaja saa kuitenkin direktio-oikeudella määrätä työntekijän tekemään työtä 1700 vuosittaiseen tuntiin saakka – tähän ei vaadi työntekijän hyväksyntää eikä tästä lisätyöstä saa kieltäytyä.

 

1500 h ylittävistä työtunneista ei kerry lomarahaa, vaikka ne olisivatkin työnantajan kanssa erikseen sovittuja. Peruspalkka, josta lomaraha muodostuu, perustuu 1500 työtuntiin vuodessa. 

ukkeli inverted.png
bottom of page