Vuosityöaika, VTA

Vuosityöaika, lyhyesti VTA, on 1500h (tai peruskouluissa 1520h - arkipyhät) vuosittainen työkokonaisuus, joka pitää sisällään kaiken tehtävän työn.

 

Työntekijän työaika jakautuu pääsääntöisesti kahteen eri työaikatyyppiin (harvoissa tapauksissa kolmeen).

 

Nämä työaikatyypit ovat:

- Sidottu työaika max 75%

- Sitomaton työaika (yksityisellä puolella nimellä vastuutyöaika) min 25%

(- Säätelemätön työaika 0-100% )


 

Sidottua työaikaa (n. 6h / päivä) ovat esimerkiksi:

- Opetus ja ohjaus

- Kokoukset & palaverit

- Työssäoppimiskäynnit

- Muut tehtävät, joissa pitää olla tiettyyn aikaan työnantajan osoittamassa paikassa tai tehtävien pitää toteutua tiettyyn aikaan (deadline ei tee tehtävästä sidottua, mutta esim etäkokous klo 15-17 tekee)


 

Sitomatonta työaikaa (n. 2h / päivä ) on esimerkiksi:

- Kokeiden tarkastamiset

- Tuntien valmistelut

- Materiaalin tekeminen & päivittäminen

- Tuntikirjanpidon täyttäminen

- Oman osaamisen ammatillinen ylläpito

- Wilmaviestit

 

Säätelemätöntä työaikaa ovat erilaiset vastuutehtävät, projektit ja hankkeet, joiden osuuksista ei voida alussa sanoa mitään miten ne jakautuvat. Näitä ei läheskään kaikilla ole.

 

Päivittäistä tai viikottaista työaikaa ei varsinaisesti seurata, mutta työntekijän on hyvä itse seurata käyttämäänsä aikaa, sillä työnantaja viime kädessä määrittää mitä sitten tehdään, kun resurssi on käytetty. Sopimuksessa määritetään, että työnantajan on tarkastettava työaikamerkinnät "säännöllisesti" ja ohjeistettava työntekijää mikäli resurssi näyttää ylittyvän tai alittuvan.

 

Lisää palkkaa saa työnantajalta ainoastaan siinä tapauksessa, että työnantaja on hyväksynyt ylipaukkuvat tunnit ja on määrittänyt työntekijälle ylimääräistä työtä, vaikkapa 50h.
Tosin työnantaja saa määrätä direktio-oikeudella työntekijän tekemään 1700 tuntiin saakka hommia - näistä ei saa kieltäytyä.

 

1500 ylittävistä työtunneista ei lomarahaa kerry, vaikka ne olisivatkin työnantajan kanssa erikseen sovittuja.