top of page
  • Writer's pictureMatti Seise

Juha Ihonen: Peruskoulun VTA-info, 12.3.2019, Espoo

Updated: Jul 29, 2020Koulullamme (yhtenäiskoulu, Espoo, 550 oppilasta) oli tänään VTA-info, ja tässä lupaamaani raporttia tilaisuudesta. Varsinaisesta puheesta vastasivat OAJ:n työmarkkina-asiamies ja joku KT:n (Kuntatyönantajat) edustaja. Lisäksi paikalla oli perusopetuksen päällikkö, joka käytti muutaman puheenvuoron, sekä pari muuta KT:n edustajaa, jotka eivät osallistuneet keskusteluun ja joiden rooli meni ainakin itseltäni ohi. Pääluottamusmies ei päässyt paikalle, koska hän oli valvomassa VTA-äänestystä kunnan toisessa koulussa. Hän tulee perjantaina aamupäiväksi koululle vastaamaan opettajien kysymyksiin.


Keskityn referaatissani opettajien esittämiin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin. Lisään loppuun vielä "muuta sanottua", mutta en aio käydä läpi varsinaisen esittelyn runkoa. Kysymykset opettajien esittämiä ellei muuten mainittu, vastaajista KT=kuntatyönantajan edustaja, OAJ=OAJ:n edustaja; jos ei mainittu niin molemmat, en muista tai ei oleellista. Kysymyksiä on yhdistelty teemoittain, eivät siis täysin aikajärjestyksessä.


---


Miksi juuri me/miksi muita yläkouluja ei ole lähtenyt? (Rehtorin esittämä kysymys opettajien kanssa käytyjen etukäteiskeskustelujen pohjalta.)

-KT: Koska toistaiseksi mukana on vain alakouluja, yläkoulun kokeilusta saadut tiedot olisivat kaikille todella arvokkaita.

-OAJ: Koska yksikään yläkoulu ei ole lähtenyt. (Olimme ilmeisesti kolmas yläkoulu, jossa on käynyt esittelemässä sopimusta.)


Amiksen kohtalo mietityttää. (Rehtorin kysymys kuten ed.)

-OAJ: Ammatillisen sopimusta ja perusopetuksen työaikakokeilua ei voida verrata keskenään. Ammatillisen sopimuksen osalta kaiken syynä olivat leikkaukset ja reformilaki. Ja eihän se sopimus nyt niin huono ole. Kyselytulokset ovat valmistumassa, ja ainakin monilla sosiaalipuolen aloilla palkka on noussut. Ja sopimuksen ovat laatineet teidän itse äänestämänne valtuutetut, joten siihen ei voi olla mitään nokan koputtamista.

-KT: Ammatilliselle puolelle oli pakko saada nopeasti uusi sopimus. Pk-puolen uudistuksella ei ole samanlainen kiire, joten voidaan rauhassa kokeilla ja työstää sellainen sopimus, jonka molemmat osapuolet kelpuuttuvat.


Miksi ei ole lähdetty ennemmin liikkeelle työtehtävien karsimisesta?

-KT: Työehtosopimus ei ole työkalu tähän. Uusi kokeilusopimus kuitenkin mahdollistaisi, että uusista tehtävistä voitaisiin edes maksaa, toisin kuin OVTES.


Opettajalla on ollut ennen paljon ylitunteja ja palkka putoaa kokeilussa. Kokeilu päätetään keskeyttää kesken lukuvuoden. Saisiko tällöin OVTES-mukaiset ylituntikorvaukset kokeilun ajalta takautuvasti?

-KT&OAJ: Kenenkään palkka ei voi kokeilussa tippua. Ei vain voi. (Varsinaiseen kysymykseen ei vastattu.)

Miksi peruspalkkaan on laskettu 2,5 ylituntia sisään? Entä jos haluaisi tehdä vain vanhan opetusvelvollisuutensa eikä yhtään sen päälle?

-OAJ: Korotus on vain laskennallinen, pidettävien opetustuntien määrän ei ole tarkoitus lisääntyä.

-KT: KT olisi voinut lähteäkin siitä nykyisestä opetusvelvollisuustuntimäärästä, emme väkisin halunneet korottaa.


Entä jos 1520 tuntia tulee täyteen jo paljon ennen lukuvuoden loppua?

-Rehtorin pitää seurata työajan käyttöä ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet ajoissa. (Varsinaiseen kysymykseen ei vastattu.)


Mitenkäs kun kunnilta luonnollisesti löytyy lisärahaa vain kokeilun ajalle?

-KT: Ei kokeilua pystytäkään suoraan jatkamaan vakituisena sen päätyttyä. Todennäköisesti kokeilun jälkeen mentäisiin muutama vuosi vielä joka tapauksessa vanhalla systeemillä, ja sitten joskus ehkä kokonaan uusi sopimus.


Entä jos tunneista tulee erimielisyyttä rehtorin kanssa?

-(Ongelman vähättelyä), ”pääsee” sopimaan rehtorin kanssa.


Voiko saada lisää rahaa kesken lukuvuotta määrättäviin tehtäviin, esim. KARVI?

-Voi.


Koulun budjetilla on kuitenkin yläraja. Kenelle korvataan, jos kaikki opettajat käyttävät todella paljon tunteja työhönsä ja vaativat niistä korvauksen?

-(Ympäripyöreä vastaus), jää rehtorin vastuulle.


Miksi ei voisi mieluummin kieltäytyä vähemmän tärkeistä lisätöistä lisärahan sijaan?

-Saattaa olla, että näin voisikin tehdä. Silloin rehtori muuttaa opettajan työaikasuunnitelmaa.


Mitä KT hyötyy tästä? Etenkin jos paljastuu, että opettajille kuuluisi maksaa nykyistä paljon enemmän.

-KT: KT ostaa opettajilta kokeilusopimuksessa lisää töitä. (Ks. muuta sanottua.)


Uppoavatko tuki- ylitunneista aikaisemmin saadut korvaukset peruspalkan sitomattomaan osaan?

-OAJ: Eivät uppoa.


Entä jos haluaisi vain tehdä sitä ydintehtävää eli opettaa?

-OAJ: Sopimus ei ota tähän kantaa.


Ottaapas!

-OAJ: Katsotaan tätä myöhemmin. (Ei katsottu.)


OPV:n epäoikeudenmukaisuudet opettajaryhmien välillä eivät poistu mihinkään!

-(Ei kommenttia.)


Olisiko opetusvelvollisuuksia voinut tässä yhteydessä tasata?

-Onhan meillä nyt enää neljä luokkaa entisten kuuden sijaan. (Yleisöstä kuului lakoninen ”jippii”.)


Miksi ylitunti/lisätehtäväkorvaus noudattaa edelleen OPV:ia?

-KT: Emme ole pystyneet tätä ratkaisemaan. (Ehdotin tähän Marjo Tavastin VTA-ryhmässä esittämää mallia alkajaisiksi, en saanut vastakaikua.)


Mitenkäs sisäilmaongelmat ja työtilojen riittämättömyys koululla?

-KT: Ei opettajia haluta turhaan istuttaa koululla enempää kuin on välttämätöntä.


Voiko yksin tai rinnakkan eri aikaan/paikassa tehty suunnittelutyö olla myös YS-aikaa?

-OAJ: Tästä on väitelty ennenkin.


Pakotetaanko istumaan kaiken maailman kokouksissa sidotun saamiseksi täyteen?

-KT: Rehtori ei halua myöskään tuhlata sidottua työaikaa.


Onko mahdollisuus osa-aikaiseen tai lyhennettyyn työaikaan?

-On, samoilla ehdoilla kuin ennenkin.


Meneekö rehtorin kaikki työaika jatkossa vain työtunneista neuvottelemiseen?

-Kyllähän rehtorien työmäärä tästä lisääntyy huomattavasti. Ollaan mietitty, pitäisikö rehtoreille myöntää lisää työaikaa tätä varten.


Eikö tässä VTA-mallissa ole vääränlaiset kannustimet olla tekemättä työtään ajallisesti tehokkaasti? Miksi luopua opettajan työn urakkaluonteesta? (Oma kysymykseni.)

-KT: Siinä opettaja luopuessaan saa muuta tilalle (korvausta aikaisemmin korvaamattomista työtehtävistä).


(Perusopetuksen päällikön kysymys opettajille.) Mikä teidän näkökulmastanne on riski lähteä kokeiluun? Pahimmassa tapauksessa se ei johda mihinkään, mutta saitte hiukan lisää rahaa.

(Oma vastaukseni, kohdistettu OAJ:n edustajalle.) Meidän näkökulmastamme suurin vaihtoehtoiskustannus tulee siitä, että OAJ puuhastelee väärien asioiden parissa, kun sen pitäisi keskittää tarmonsa hoitamaan ammatillisen puolen sopimusasiat ensin kuntoon.

-OAJ: Valtuusto on tehnyt päätöksen lähteä ajamaan perusopetuksen VTA-kokeilua, joten minä teen tässä vain työtäni. Ettekä te silloin olleet solidaarisia, kun ammatillisen puolen leikkauksista päätettiin. (Tämä kommentti herätti aiheellista pahennusta opettajakunnassa. Me perusopetuksen opettajatko niistä leikkauksista muka olimme päättämässä? OAJ:n edustaja pyysi tosin tilaisuuden jälkeen kahdenkeskisessä keskustelussa kollegaltani tätä heittoa anteeksi.) Sitä paitsi ne palkat eivät amiksessa edes laskeneet, fake news.


Miten korvataan jatkossa oman opettajan sijaistukset?

-Opetuspäällikkö: Niitä voitaisiin teoriassa laittaa suunnitelmassa suoraan sidottuun työaikaan. Espoon linjaus kuitenkin ollee, että ylitunnit pysyisivät erilliskorvattavina kuten aikaisemminkin, tätä pidettiin järkevimpänä. (Espoon kokeilusopimus oli tipahtanut aamulla rehtorin sähköpostiin ja välitetty opettajille, en ole ehtinyt tutustua.)


Eikö tämä lisääntyvä paikallinen sopiminen aiheuta suurta eriarvoisuutta kuntien ja koulujen välillä? (Oma kysymykseni.)

-OAJ: No mutta niinhän sitä eriarvoisuutta on nytkin. (Ongelman vähättelyä.) Ja tämähän on vain kokeilu.


---


Muuta sanottua:


-"Kaikki työ palkanmaksun piiriin" mainittu.


-KT:n näkökulmasta ”järjestelmä ottaa luottotyön haltuun ja rajoittaa sitä”.


-Jos opettajan tuntimäärä on esim. laskettu väärin ja hänelle olisi kuulunut enemmän palkkaa, tilanne korvataan ja saamatta jäänyt palkka maksetaan takautuvasti.


-(Asia, jonka kuulin/ymmärsin oikeasti ensimmäistä kertaa vasta tänään.) Järjestelmä ei olekaan KT:lle kustannusneutraali suhteessa entisiin kustannuksiin, vaan suhteessa työaikaan! Eli KT ostaa meiltä tässä järjestelmässä heidän näkökulmastaan vähän lisää työtä. Tällä on saatu myytyä KT:lle tämä 3-4 % kustannusten nousu kokeilun ajalta. (Kiitokset KT:n edustajalle tämän näkökulman avaamisesta.)


-OAJ:n edustajan mukaan opettaja ja rehtori loppukädessä päättävät sitomattoman työn määrän.


-KT: Toisen kokeiluvuoden sitomattoman prosenttia ei KT:n kannata tiputtaa, koska siihen loppuisi se kokeilu sekä mahdolliset tulevatkin.


-Käynnissä olevista kokeilukouluista on tullut sellaistakin väliaikatietoa, että suunniteltua vähemmällä sitomattomalla työajallakin ollaan paikoin selvitty.


-Monet nykyiset kokeilukoulut ovat jo valmiiksi vähän erikoisia, esim. ennestään poikkeuksellisen paljon yhteissuunnittelua. (Opettajan kommentti.)


-Työajan seuranta nopeutuu ja helpottuu kun siihen tottuu. Amiksissa työaikaa on seurattu jo 20 vuotta.


-Uusi opettaja voi saada enemmän sitomatonta työaikaa.


-OPV-valuvikojen korjaus tulisi kuntatyönantajalle kerta kaikkiaan liian kalliiksi.

1,362 views0 comments

Kommentare


bottom of page