top of page
  • Pauli Valo

Oikeus mielipiteisiin vs. oikeus järjestäytyä. Case Valo ja OAJ

Updated: Jul 29, 2020

Hain OAJ:n jäsenyyttä 14.8.2019 paikallisyhdistys Stap ry:n kautta. Stap ry on Stadin ammatti- ja aikuisopiston työntekijöiden oma paikallisyhdistys. OAJ:n rakenne on monimutkainen, joten teknisesti kukaan ei ole suoraan OAJ:n henkilöjäsen vaan jäsenyys on paikallisyhdistyksissä, joiden yllä ovat alueyhdistykset ja valtakunnalliset yhdistykset. 


Stapin hallitus hylkäsi 17.9.2019 kokouksessaan jäsenhakemukseni. (KUVA 1)


Kuva 1: Jäsenrekisterin ilmoitus hylkäämisestä.


Pyynnöistä huolimatta en ole saanut oikeaa perustelua jäsenhakemukseni hylkäämiselle, mutta selityspuheissa keihäänkärkinä ovat olleet nettikirjoitukset sen tarkemmin niitä yksilöimättä. Järjestöjohtaja Pasi Pesoselle Stap ry on selittänyt syyksi yhdistyksen vastaisen toiminnan (KUVA 2), mutta toiminnan määrä ja laatu jäävät arvoituksiksi.


Kuva 2: Pasi Pesosen viestikatkelma.


Hylkäämisprosessiin liittyy erittäin suuria epäselvyyksiä:


1. Hylkäämispäätöksessä aloitteellisena toimijana oli silloinen Stapin hallituksen jäsenenä toiminut koulutuspäällikkö, joka siis on työnantajan edustaja. Oppilaitoksemme rehtorin mukaan koulutuspäällikkö edustaa aina työnantajaa, mutta OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesosen mielestä koulutuspäällikkö ei edusta työnantajaa. (KUVA 3) On erittäin kyseenalaista, että työnantajan edustaja voi olla mukana hylkäämässä työntekijältä ammattiliiton jäsenyyttä.


Kuva 3: Pasi Pesosen viestikatkelma.


2. Hylkäämispäätöstä ei OAJ:n tulkinnan mukaan tarvitse perustella, sillä ammattiliitot noudattavat yhdistyslakia - siis sitä samaa lakia, jonka mukaan marjanpoimintayhdistykset ja kahvikerhot toimivat - joten he saavat itse valita jäsenensä.


3. OAJ:n varapuheenjohtaja Päivi Koppanen (KUVA 4) on toistuvasti korostanut, että järjestäytymisvapaus tarkoittaa vapautta olla kuulumatta ammattiliittoon. Tämä on järjetön tulkinta ammattiliitolta, joka on juuri estänyt kelpoisen hakijan jäsenyyden.


Kuva 4: Kuvakaappaus Opettajien vuosityöaika, professio ja edunvalvonta -ryhmästä.


4. Vaikka Stap ry on osa Opetusalan ammattijärjestöä, joka neuvottelee minunkin palkoistani ja työnteon ehdoistani, Stap korostaa vastauksessaan (KUVA 5), että sillä on subjektiivinen oikeus valita jäsenensä eikä valintaa tarvitse perustella.


Kuva 5: Stapin selitys jäsenyyden hylkäämiselle.


Tein valituskirjelmän tästä päätöksestä saatuani Stapilta selitykset. Olin myös aloitteellinen emo-OAJ:n suuntaan ja ehdotin maanantaina 7.10.2019 tapaamista, jossa olisivat mukana Stapin puheenjohtaja sekä OAJ:n puheenjohtajistosta jonkinlainen edustus. Pyrin rakentamaan siltaa (KUVA 6), mutta tämä torjuttiin. Samoin järjestöpäällikkö Jenni Arnkil kieltäytyi tapaamasta minua asian selvittämiseksi.Kuva 6: Tapaamisehdotus OAJ:n johdolle.


Valituskirjelmäni saapui Stapin puheenjohtajalle lokakuun puolivälissä. Hän kertoi, että valitus aiotaan käsitellä helmi-maaliskuussa 2020 Stap ry:n kevätkokouksessa. Kevätkokous eroaa esim. hallituksen kokouksista siinä, että siihen saavat osallistua kaikki Stapin jäsenet.


Sain viipeellä tietooni, että Stap ry:n hallitus on ennen kevätkokousta pidetyssä kokouksessaan 3.3.2020 päättänyt minua koskevasta asiasta, mutta minua ei tästä päätöksestä ollut informoitu. Pyysin puheenjohtajalta pöytäkirjanotetta, johon minulla luonnollisesti asianosaisena on oikeus, mutta hän kieltäytyi vetoamalla siihen, että kyse ei ole viranomaispäätöksestä. Hänen tarjoamansa ”pöytäkirjanote” oli sähköpostiviesti, jossa sanotaan: ”STAPin hallitus esittää kevätkokoukselle, että valituksesi hylätään.”


En tiedä, miksi Stapin hallitus on tällaisen päätöksen tehnyt, sillä valitukseni tulee käsitellä kevätkokouksessa, ei hallituksen kokouksessa. Pyynnöstäni huolimatta en ole saanut käsiini pöytäkirjanotetta, josta voisin todentaa, että mitä on päätetty, sillä mitään päätettävää ei olisi pitänyt edes olla. 


Varsinainen kevätkokous siirrettiin koronaepidemian vuoksi syyskuulle, jolloin jäsenhakemusasiani tulee kestäneeksi jo yli vuoden verran. 

Miksi tämä tapaus on virstanpylväs? Siihen on monia syitä:

  1. Ammattiliitot käyttävät tosiasiallisesti suurta valtaa, mutta ne toimivat hyvin toisenlaisiin tarpeisiin kirjoitetun yhdistyslain mukaisesti. OAJ, joka sopii minun työntekoni ehdoista ja istuu satamiljoonaisen kassan päällä, ei vertaudu millään tavalla taskurahatasolla toimivaan kyläyhdistykseen.

  2. Ammattiliitolla on oikeus estää hakijan jäsenyys mielipiteiden perusteella tarkemmin yksilöimättä asiaa. Olen ollut aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa, toimin ylläpitäjänä opetusalan Fb-ryhmässä ja olen antanut haastatteluja perinteiselle medialle. En silti tiedä, mitä olen tehnyt väärin Stapin/OAJ:n mielestä ja miksi en kelpaa jäseneksi. Täytän kaikki jäsenehdot ja olen ollut jäsenenä aiemmin, myös epäpätevänä opettajana toimiessani. Olin vieläpä Stapin edeltäjän HAO ry:n jäsen ja tällöin jäseneksi liittyminen hoitui ilmoitusluontoisesti.

  3. Mielipiteiden pohjalta estetty jäsenyys estää samalla hakijan edunvalvonnan. Ihmisellä on Suomessa perustuslain turvaama oikeus kuulua ammattiliittoon ja saada edunvalvontaa, mutta tosiasiallisesti ammattiliitto voi evätä jäsenyyden mitenkään asiaa perustelematta. 

  4. OAJ hokee, että vain jäsenet voivat vaikuttaa järjestön toimintaan. Kuitenkin OAJ haluaa estää ihmisiä pääsemästä vaikuttamaan toimintaan. Monelle sosiaalisen median keskustelijalle on tullut oman tapaukseni myötä käsitys, että jos he haluaisivat liittyä takaisin OAJ:ön, he eivät ehkä mielipiteidensä vuoksi sinne pääsisi.

  5. Yhdistyslain takana piilottelu mahdollistaa sen, että minun oikeusturvani on erittäin heikko. Esimerkiksi kanneoikeutta Stap ry:n päätöksestä minulla ei ole, sillä kanneoikeus on vain jäsenellä.

  6. Järjestelmä on rakennettu sellaiseksi, että vaikutusmahdollisuuteni on riisuttu minulta kokonaan pois niin kauan kuin prosessi on kesken. En voi esimerkiksi tehdä uutta jäsenhakemusta toiseen paikallisyhdistykseen. Mikäli kevätkokous lopulta syyskuussa saa jäsenhakemusasiani päätökseen, on kulunut jo yli vuosi, jonka aikana käteni ovat olleet sidotut vaikutustyön osalta.

  7. OAJ edellyttää, että minun tulisi itse todistaa, että olen tullut syrjityksi jäsenhakemusasiassani. Tämä on tehty mahdottomaksi, sillä minulla ei ole pääsyä edes itseäni koskevien päätösten perusteluihin.

  8. Mikään viranomainen ei valvo ammattiliittojen toimintaa, sillä liitot toimivat yhdistyslain takaa. Esimerkiksi julkisuusperiaate ei koske ammattiliittoja. Tätä OAJ käyttää hyväkseen minua koskevassa asiassa.

  9. Koska mitään tosiasiallista perustelua ei ole annettu, on mahdollista, että tällä Stapin päätöksellä pyritään estämään alkuvuonna 2019 Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tapahtuneiden luottamusmiesvaalien epäselvyyksien selvittäminen. Vaaleissa, joissa olin ehdolla, oli niin paljon epäselvyyksiä, että ne jouduttiin mitätöimään ja uusimaan (KUVA 7).
Kuva 7: Valituskirjelmä Jukolle Stadin AO:n luottamusmiesvaalitapahtumista.

2,008 views0 comments

Comments


bottom of page