top of page
  • Pauli Valo

Kohuttu Sitran raportti ja OAJ:n johdon rooli

Updated: Jan 30, 2021

Facebook-ryhmässämme Opettajien vuosityöaika, professio ja edunvalvonta on noussut keskusteluun Sitran julkaisema raportti Kokonaistyöaika opettajan ammatillisen kasvun ja koulun kehittämisen keinona (2015). Raportti on herättänyt kohua, sillä siinä kerrotaan mm. seuraavaa: ”Opettajien kuukausipalkka (keskimäärin 3 187 € luokanopettaja, 3 749 € opettaja, Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011) pitäisi suhteuttaa opettajan kokonaistyöaikaan, ei opetustunteihin. Olisi epäoikeudenmukaista, jos opettajat saisivat 20–25 viikkotunnin perusteella samaa palkkaa kuin vaikkapa täyttä 37,5 tuntia viikossa tekevät insinöörit, konstaapelit tai sosiaalityöntekijät, jotka ovat suunnilleen samalla palkkatasolla.” (Sitra 2015: 12.)

Sivulla 13 siteerataan OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukan pamflettia Koulutuksen suurvalta tienhaarassa (2014), jossa Misukka sanoo näin: ”Nykyinen järjestelmä suosii niitä, jotka menevät sieltä, missä aita on matalin, salliessaan tilanteen, jota ei voi sanoa oikeudenmukaiseksi eikä kenenkään kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Valitettavan usein ei ole myöskään keinoa palkita niitä, jotka oikeasti ovat työyhteisön ja oppilaiden kannalta parhaita opettajia.” (Misukka 2014: 65)

Raportin kiitossanoissa mainitaan Olli Luukkainen: ”Kiitän antoisista keskusteluista ja hyödyllisistä kommenteista Jarkko Hautamäkeä (Helsingin yliopisto), Antti Kivelää (Sitra), Reijo Laukkasta (Tampereen yliopisto), Olli Luukkaista (OAJ) (…) (Sitra 2015: 30.)


OAJ:n suunnalta tämä Luukkaisen rooli on haluttu vaieta kuoliaaksi. Misukan pamflettia on puolestaan selitelty sillä, että hän oli kirjoittaessaan työvapaalla OAJ:sta. Päätin kuitenkin selvittää tarkemmin Luukkaisen roolia.


Olin yhteydessä Sitraan ja sain siltä suunnalta vahvistuksen epäilyksiini. Sieltä saatujen muistikuvien mukaan raportin tekovaiheessa Luukkaisen kanssa on keskusteltu. Kun raportin luonnos oli valmistunut, se oli lähetetty raportissa haastatelluille kommentoitavaksi. Luukkainen on toiminut asiantuntijana, mutta hän ei ole korjauksia raporttiin tehnyt, vaikka mahdollisuus tähän on tarjottu. Se siis vahvistaa, että Luukkainen on hyväksynyt raportissa kerrotut asiat.

Sitran lähteen mukaan Luukkainen oli keskusteluissa kokenut tärkeäksi kokonaistyöajan (nyk. vuosityöaika) kokeilemisen ja oli pitänyt ideaa kokonaistyöajasta hyvänä. Tässäkin on ajallista epätarkkuutta virallisen narratiivin kanssa.

OAJ:n henkilöiden rooli Sitran raportin lähteinä on erittäin kyseenalainen. Kuinka opettajien edunvalvonnan ykkösmies voi hyväksyä raportin, jossa kirjoitetaan näin? Toisaalta kuinka opettajien edunvalvonnan koulutusjohtaja voi puolestaan kirjoittaa omassa tekstissään näin kyseenalaisia asioita, joita sitten siteerataan raportissa, jonka Luukkainen hyväksyy? Miten tämä edistää opettajien edunvalvontaa?

Tämä yksittäinen raportti on toki vain yksittäinen raportti, mutta tässä kaikessa pitäisi muistaa, että OAJ olemme me ja OAJ:n johto edustaa meitä. Osana OAJ:n tervehdyttämisprosessia on tarve käsitellä nämä vanhat asiat, nostaa tarvittaessa käsi ylös tehdyn virheen merkiksi ja sitten mennä eteenpäin. Mikäli vanhoista ajatuksista ei haluta irtisanoutua, näitä asioita tullaan nostamaan esille yhä uudestaan.


Halusin tämän asian vielä tuoda esille, koska viimeksi tällä viikolla OAJ:n johto on pyrkinyt värittämään mustaa valkoiseksi ja kiistämään tosiasiat.

Viitteet:

159 views0 comments

Comments


bottom of page