top of page
  • Iina Salminen

Linda Tammelin: Opettajan työelämän säännöt

Julkaistu alunperin Facebookin Opettajien vuosityöaika, professio ja edunvalvonta -ryhmässä.

Tekstin pohjalta tehdyn kuvatiedoston voi ladata tästä ja tulostettavan PDF:n tästä.Pohdimme yhtenä päivänä opeporukalla sitä, mitä olisi ollut hyvä tietää/tiedostaa heti uran alussa. Liian monella meistä on kokemusta siitä, miten työlle tulee annettua liikaa oman hyvinvoinnin kustannuksella. Seuraavia ajatuksia heräsi:


Muista, että et ole opettaja – olet ammatiltasi opettaja. Rajaa työtäsi ja erota se muusta elämästäsi. Vanhempien tai oppilaiden tavoitettavana ei tarvitse olla mihin tahansa aikaan. Opettajan työtä voi tehdä 24/7, mutta sitä ei kannata tai tarvitse tehdä 24/7. Sinulla on omakin elämä.


Työaika on rajallinen – tee sen puitteissa se, minkä pystyt. Tarvittaessa priorisoi ja laske omaa laatuvaati-mustasi. Mieti, mikä on kaikkein olennaisinta, ja tee se. Seuraa myös YS-ajan käyttöä, etenkin, jos koulussanne on lukkariin merkitty jokaviikkoinen kokous.

Sairauslomalla sairastetaan, ei tehdä töitä. Kukaan ei ole niin korvaamaton, etteikö voisi jäädä sairauden vuoksi pois töistä ja oikeasti levätä. Jos ajatus sairauspoissaolosta edelleen vaivaa, muista, että nopeutat toipumistasi ja vältät todennäköisemmin jälkitaudit pyhittämällä sairausloman levolle.

Olet oman alasi ammattilainen, et perheen sosiaali-työntekijä tai terapeutti. Konsultoi ja pyydä matalalla kynnyksellä apua tilanteissa, jotka menevät oman työnkuvasi ulkopuolelle.

Jos työnantaja ei kustanna puhelinta, älä anna omaa numeroasi. Opettajaa ei voi määrätä päivystämään koululla puhelinta. Jos työpuhelimessasi ei toimi Whatsapp, älä käytä sitä. Työnantajan tulee tarjota toimivat työvälineet.

Älä osta materiaaleja omalla rahalla. Vaikka se opetuksen näkökulmasta olisi perusteltua, se vähentää työnantajien tarvetta saattaa materiaalit ja työvälineet ajantasaisiksi. Materiaaleilla tarkoitetaan tässä oppilaskäyttöön tarkoitettuja ja opettajan omia tavaroita ja välineitä.

Selvitä, mitkä ovat palkanmaksusi perusteet ja mitä työtehtäviä toimenkuvaasi kuuluu. Osa työ-tehtävistä on erilliskorvattavia. Määräaikaisten ja osa-aikaisten ei tule tehdä palkattomia työpäiviä (esim. aloitusveso voi olla tällainen).


Älä tee lomautettuna suunnittelutyötä valmiiksi. Lomautukset ovat työnantajan valinta, joka tekee hallaa opetustyölle. Sinun tehtäväsi ei ole tässä tilanteessa uhrautua.

Älä jää yksin miettimään ratkaisuja ongelmiin. Keskustele asioista kollegoiden ja esimiehen kanssa. Ota myös rohkeasti yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen, jos havaitset epäkohtia työnteon ehdoissasi tai työolosuhteissa. Vain asioihin puuttu-malla voi tapahtua muutosta.

Tee parhaasi niillä resursseilla, jotka työnantaja tarjoaa. Se riittää. Opettaminen ei ole kilpavarustelua. Työhyvinvointi syntyy omista valinnoista sekä yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Luodaan siis yhdessä kouluihin työskentelykulttuuri, jossa pidetään huolta opettajien jaksamisesta. Tämä on pitkässä juoksussa ehdottomasti myös oppilaiden/opiskelijoiden kannalta etu.
9,659 views0 comments

コメント


bottom of page